Kategorie:

Warunki zatrudnienia osób niepełnoletnich

Avatar
Opublikowane przez Jarosław Nowak

Często młodzi ludzie chcą podjąć jakąś prostą pracę, która przyniesie im dodatkowe pieniądze, gdy kieszonkowe od rodziców nie wystarcza. Wielu nastolatków odkłada na jakiś większy wydatek, wakacje, rower, nowy model telefonu czy komputer. Czasem dzieci zmuszone są do pracy przez trudną sytuację finansową w domu rodzinnym. Zatrudnianie osób niepełnoletnich regulowane jest przez prawo. Podjąć pracę legalnie może osoba młodociana, czyli ktoś, kto ukończył szesnaście lat, ale nie osiągnął pełnoletniości. Dodatkowym warunkiem niezbędnym do zatrudnienia nastolatka jest ukończenie przez niego gimnazjum. Dziecko, czyli według kodeksu pracy osoba w wieku poniżej szesnastu lat, może podjąć pracę związaną z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Do podjęcia pracy przez tak młodą osobę konieczna jest zgoda prawnego opiekuna. Niezbędna jest również pisemna zgoda lekarza, dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czas pracy dziecka nie może przekraczać sześciu godzin dziennie. Osoby niepełnoletnie podejmują często proste zajęcia, takie jak roznoszenie ulotek. Jest to zwykle praca w czasie wolnym od nauki, szczególnie podczas letnich wakacji. Aby dodatkowo zarobić bez podpisywania umowy o pracę wiele dzieci pomaga sąsiadom w zakupach, wyprowadzaniu psów czy koszeniu trawnika.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz