Kategorie:

Mobbing w miejscu pracy i formy psychicznego terroru

Avatar
Opublikowane przez Jarosław Nowak

Pojęcie mobbing pojawiło się w mediach stosunkowo niedawno, bo zaledwie kilkanaście lat temu. Zjawisko, które kryje się pod tym pojęciem jest natomiast znane od zawsze. Chodzi o psychoterror, psychiczną przemoc grupy wobec jednostki, która postrzegana jest jak przysłowiowy kozioł ofiarny. Często do tego rodzaju nadużyć dochodzi w miejscu pracy. Osobą dopuszczającą się mobbingu jest zwykle przełożony, natomiast współpracownicy milcząco wyrażają zgodę na psychiczne dręczenie. Często mobbing jest działaniem zawoalowanym, a pracodawca zachowuje pozory dobrych stosunków z podwładnym. Zwykle wszystko dzieje się z pozornym przestrzeganiem prawa, tak, że ofiara nie jest w stanie zebrać i przedstawić dowodów przestępstwa w sądzie. Osoba stosująca mobbing zwykle posuwa się do trzech działań, mających na celu psychiczne wyniszczenie pracownika. Są to: zastraszanie, obwinianie i poniżanie. Najczęściej spotykane działania mobbującego pracodawcy wobec pracownika to nadmierne kontrolowanie, zlecanie zbyt wielu zadań lub prac przekraczających jego kompetencje, pomijanie w sprawie awansu i premii, izolowanie od współpracowników, zmuszanie do pracy po godzinach oraz przypominanie o zagrożeniu pozycji zawodowej. Często pozostali pracownicy wyrażają na to milczącą zgodę, gdyż boją się o własną pozycję i bezpieczeństwo.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Dodaj komentarz