Kategorie:

Emigracja zarobkowa łatwiejsza w zjednoczonej Europie

Avatar
Opublikowane przez admin

W obliczu rosnącego bezrobocia i widma kryzysu ekonomicznego, wiele osób decyduje się na emigrację zarobkową. Polacy coraz częściej wyjeżdżają z kraju, aby podjąć pracę za granicą. Najczęściej kierują się na zachód Europy, do krajów o lepiej rozwiniętej gospodarce i wyższym wskaźniku produktu krajowego brutto na mieszkańca. Mimo panującego w Europie Zachodniej kryzysu warunki zatrudnienia i płaca są wciąż lepsze niż w Polsce, kraju o gospodarce rozwijającej się. Przeciętna stawka za godzinę pracy na Zachodzie jest przeważnie kilkakrotnie wyższa niż w Europie Środkowej. Znacznie lepsze są również warunki socjalne i pomoc dla osób bezrobotnych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło zachodnią granicę dla emigrantów. Wyjazd z kraju stał się znacznie prostszą sprawą. Otworzyły się również dla Polaków rynki pracy państw zachodnich. Polacy wyjeżdżają tym chętniej, że nie zawsze konieczna do podjęcia pracy jest znajomość języka obcego. Często sami pracodawcy opłacają swoim pracownikom kurs językowy. Trzeba być jednak ostrożnym przed podjęciem pracy za granicą, gdyż wiele osób pada ofiarą nieuczciwych pracodawców. Najkorzystniej jest oczywiście gdy ktoś znajomy zarekomenduje nam daną firmę. Nie zawsze jednak mamy taką możliwość i korzystamy z ogłoszeń. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić potencjalnego pracodawcę i rozpatrywać tylko oferty wiarygodnych serwisów z ogłoszeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *